Jeżeli zostaną one stwierdzone wówczas terapia SI może być tylko wspomagająca w stosunku do innych form terapii ukierunkowanych na specyfikę danego zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia rozwojowego (np

2019-08-20

Zaburzenia integracji sensorycznej jak najbardziej można złagodzić i wyprowadzić podczas terapii integracji sensorycznej. Należy być świadomym, że zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt to zjawisko tak samo prawdziwe jak występujące w okresie przedszkolnym. Poruszymy dziś bardzo ważny temat, który niepokoi wielu przejętych zachowaniem swoich dzieci rodziców. Jeżeli zostaną one stwierdzone wówczas terapia SI może być tylko wspomagająca w stosunku do innych form terapii ukierunkowanych na specyfikę danego zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia rozwojowego (np. Zaburzona jest też koordynacja wzrokowo- ruchowa, dzieci mają kłopoty z zachowaniem ; są impulsywne. Podczas indywidualnie przygotowanych zajęć skutecznie niwelujemy zaburzenia integracji sensorycznej. Dzieci późno zaczynają siadać i chodzić. A także codzienne ćwiczenia i zabawy sensoryczne zalecone przez terapeutę. Niejednokrotnie dzieci takie mają niskie poczucie swojej wartości. Jeśli nasze dziecko nie ma takich problemów, to z pewnością w najbliższej rodzinie lub wśród znajomych znajdziemy dzieci z zaburzeniami. Dzieci mają trudność w kontakcie z otoczeniem przez to, że nie potrafią przyjmować. Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na nadwrażliwości, zbyt małej wrażliwości na bodźce albo na białym szumie. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, mogą występować u niego zaburzenia integracji sensorycznej. “high need baby” czyli dzieci o wysokich potrzebach. Nadwrażliwość sensoryczna u mniejszych dzieci to często efekt wciąż trwającego procesu integracji mechanizmów poznawczych. Błędy w przekazywaniu i łączeniu się informacji zmysłowych powodują zaburzenia sensoryczne u dzieci. Odgłosy takie jak padający deszcz, burza, wiatr, są dla takich dzieci męczarnią. Problem dotyka także wcześniaków, dzieci z uszkodzeniami okołoprodowymi i z wrodzonymi wadami układu nerwowego. 15% a nawet więcej dzieci ma problemy w tym zakresie. Czasem dzieci nie mogą się skoncentrować. Problem: zaburzenia z równowagą i nauką nowych czynności. Dzieci mogą nie lubić kontaktu fizycznego, bycia noszonym, przytulanym. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię. Jednak SI u dzieci może objawiać się w na wiele sposobów i niejednokrotnie stanowi połączenie objawów ze wszystkich trzech kategorii. Niektóre dzieci wręcz same domagają się bodźcowania, co w naszym mniemaniu jest dla nich bolesne lub wysoce szkodliwe. Oznacza to, że zachowanie dzieci jest nieadekwatne do natury, charakteru i intensywności bodźca. Zaburzenia integracji sensorycznej to bardzo rozległe zagadnienie i niemal u każdego dziecka przebiega ono trochę inaczej. Jakie są przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej? Zdaniem specjalistów umiejętnie przeprowadzona terapia sensoryczna dla dzieci jest w stanie poradzić sobie z objawami zaburzenia. Proces ten jest najintensywniejszy u dzieci w wieku 6–7. O skuteczności jej są przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Zajmowała się ona badaniem dzieci z trudnościami w koncentracji i bazując na swoim 40-letnim doświadczeniu stworzyła teorię SI, czyli integracji sensorycznej. Problemem mogą się okazać zaburzenia sensoryczne. U dzieci starszych występują problemy z kontaktem fizycznym, maluchy źle znoszą mycie ich, skracanie włosów, ubieranie. Dzieci te boją się przedmiotów rzucanych w ich stronę,. Dzieci te najczęściej źle znoszą przeniesienie do nieznanego otoczenia. Oczywiście nie oznacza, to że dzieci z danych grup będą miały zaburzenia SI, ale na pewno należy je bacznie obserwować i interweniować w razie potrzeby. Dzieci rozwijają się bardzo szybko. U dzieci nadwrażliwych na bodźce słuchowe domaganie się ściszenia radia, telewizji, piosenki, będą na porządku dziennym. Zaburzenia integracji sensorycznej (zaburzenia si) to pojęcie funkcjonujące w psychologii od niedawna. To dzieci okazujące strach przed wodą, piaskiem, trawą, czasem dotykiem czy czesaniem włosów. Zaburzenia si u dzieci mogą objawiać się na wiele sposobów. Dzieci późno przyswajają wiedzę, mają kłopoty w nauce oraz mówieniem. Nie ma badań naukowych, które jednoznacznie określają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej. Zaburzenia integracji sensorycznej są charakterystyczne nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Dzieci nadwrażliwe dotykowo czy czuciowo mają kłopoty z koncentracją uwagi, są słabsze motorycznie. Dzieci nagradzane za wykonanie określonych zadań będą wiedziały, że warto się starać.